Inwentaryzacja

Wszystkie przedsiębiorstwa gospodarcze zobligowane są do zrobienia inwentaryzacji na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym w związku z tym na przełomie roku wiele firm przystępuje do ciężkiej, żmudnej pracy związanej z liczeniem całości środków trwałych, obrotowych oraz finansowych (aktywów).

Największą trudność zwykle sprawia policzenie całości asortymentu. Od kilku lat częstym rozwiązaniem jest zlecenie spisu z natury firmie zewnętrznej, która przeprowadza inwentaryzację. Taki proces ma wiele plusów ponieważ firma zlecająca inwentaryzacje może funkcjonować bez przerwy a dokumentacja wymagana przez księgowość jest pełna i wykonana skrupulatnie.

Firma inwentaryzacyjna sporządza umowę, która obejmuje wszystkie etapy pracy oraz wyszczególnia dokładnie za co pobierze wynagrodzenie. Dla każdego klienta umowa przygotowana jest indywidualnie, gdyż należy wziąć pod uwagę specyfikę danej branż, wielkość przedsiębiorstwa oraz charakter asortymentu.

Inwentaryzacja podwykonawcza (inwentaryzacja powykonawca), która charakteryzuje się spisem z natury wymaga od zleceniodawcy spełnienia kilku warunków. Przede wszystkim udostępnienie osobom przeprowadzającym inwentaryzację dostępu do przedmiotu spisywanego. Konieczne jest również przygotowanie listy aktywów do wydruku.

Zleceniodawca musi zadbać o bezpieczeństwo prawników swojego podwykonawcy. Natomiast firma inwentaryzacyjna zapewnia odpowiednio przeszkolony i doświadczony personel, gotowy do pracy popołudniami, nocami czy w weekendy.

Korzyści płynące z zatrudnienia firmy podwykonawczej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji:

– oszczędność czasu, który trzeba poświęcić na dopilnowanie prawidłowego przebiegu inwentaryzacji;

– prawidłowa i kompletna dokumentacja inwentaryzacyjna;

– zysk w postaci ciągłości produkcji;

– możliwość zachowania normalnych godzin otwarcia przedsiębiorstwa;

– brak konieczności zatrudniania pracowników w nadgodzinach, soboty i niedziele;

– kompletne informacje, gotowe do przekazanie księgowości;

– indywidualne podejście do każdego klienta.

Zarządzający przedsiębiorstwami, rozumieją jak ważne jest zachowanie konkurencyjności na rynku gospodarczym. Natomiast, każda przerwa w działaniu firmy obniża jej zaufanie w oczach klientów. Należy szukać rozwiązań optymalnych dla naszych potrzeb tak, aby maksymalizować zyski oraz budować pozytywny wizerunek.

https://www.ben-sol.pl/inwentaryzacja/