Umowa, czyli chleb powszedni każdego biznesmena

Zarządzanie firmą to nie łatwe zadanie. Przedsiębiorca, chcący aby jego biznes odniósł sukces jest niemal ciągle w pracy, nawet jeśli nie duchowo, to przede wszystkim mentalnie.

Jedną z codziennych kwestii z jakimi musi sobie radzić osoba prowadząca działalności gospodarczą, jest kwestia zawierania i podpisywania umów. Dokumenty te towarzyszą każdemu przedsiębiorcy i obejmują większość kwestii związanych z prowadzeniem firmy i działaniem na rynku.

Umowa to nic innego jak dokument stanowiący wyraz zobowiązań względem siebie stron ją podpisujących. W umowie zawarte, przedstawione, opisane i potwierdzone są warunki, na które zgadzają się jej sygnatariusze. Umowa może być podpisana pomiędzy osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub osobą fizyczną i prawną. Istnieją umowy, które zawierane są wyłącznie pomiędzy dwiema stronami oraz porozumienia wielostronne.

W jednym z artykułów Kodeksu Cywilnego można przeczytać informację, że w Polsce strony zawierające umowę mogą się kierować zasadą swobody umów. To oznacza, że w takiej umowie mogą się znaleźć dowolne warunki i postanowieni, na które zgodzą się strony. Nie ma pod tym względem żadnych ograniczeń, a w zasadzie jest tylko jedno, a mianowicie: umowa stworzona i podpisana przez strony musi być zgodna z prawem. Z tej przyczyny przedsiębiorcy często zlecają napisanie umowy profesjonalistom, którzy doskonale znają się na prawie, co daje gwarancje, że umowa będzie zgodna z przepisami oraz interesami przedsiębiorcy.

O czym nie można zapomnieć zawierając umowę? Przede wszystkim trzeba pamiętać, by znalazły się w niej wszystkie wymagane formalnie elementy, takie jak:

  • Tytuł umowy, który informuje jakiego rodzaju jest to umowa. Polskie prawo mówi o umowach: sprzedaży, najmu i dzierżawy, o dostawę, przewozu, spedycji, o zamianę, o kontraktację, zlecenie, o dzieło, o prace, o roboty budowlane, leasingu oraz umowie spółki.

  • Określenie kto jest stroną umowy oraz podanie danych.

  • Preambuła – w tym dziale należy zawrzeć przyczyny zawarcia umowy oraz okoliczności w jakich do niej doszło.

  • Oświadczenia stron.

  • Określenie przedmiotu umowy oraz jego opis.

  • Określenie jakie świadczenia pieniężne oraz niepieniężne oraz kiedy przysługują stronie lub stronom.

  • Wyznaczenie terminu, miejsca i sposobu w jaki ma być wykonana umowa.

  • Określenie jakie skutki pociąga za sobą przypadkowe lub niewłaściwe wykonanie umowy.

  • Konsekwencje wypowiedzenia umowy.

  • Wskazanie sądu właściwego dla rozpatrzenia ewentualnego sporu.

Naturalnie każda umowa powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami. Z tej przyczyny podczas sporządzania umów bardzo cenna okazuje się pomoc prawna. Dobry prawnik jest też potrzebny jeśli przedsiębiorca chce mieć pewność, że umowa, którą podpisuje stoi w zgodzie z jego interesami. Z tej przyczyny prawnicy często są proszeni nie tylko o przygotowanie, ale także zaopiniowanie przygotowanych przez drugą stronę umów. Pozwala to uniknąć pojęcia niekorzystnych dla przedsiębiorstwa zobowiązań. Więcej szczegółów znajdziesz na https://www.smr-law.at/pl/specjalizacje/