Import – kwestie podatkowo – prawne

Import – termin pochodzący z języka łacińskiego i oznaczający dosłownie „donieść”. Im – po łacinie oznacza „do”, natomiast port wzięło się od łacińskiego „portate” to zonacza „nieść”. Pojęcie to jest używane na określenie zakupów dokonanych zagranicą, a następnie sprzedaży kupionego w innym kraju produktu, na wewnętrznym, krajowym rynku. Z kwestiami importu wiążą się nierozerwalnie kwestie prawne. Zwłaszcza istotne dla przedsiębiorców są zagadnienia podatkowe.

 

Zgodnie z polskim prawem podatkowym towary zakupione zagranicą podlegają ocelniu. Istotną kwestią, są także kwestie podatku dochodowego od towarów i usług. Z tymi zagadnieniami powinien zapoznać się każdy importer. Będą to szczególnie skomplikowane kwestie na przykład dla przedsiębiorstwa, które sprowadza – akcesoria kominkowe norweskiej firmy. Dlaczego?

 

Co do zasady polskie prawo mówi, że importem określany jest zakup towarów i usług dokonanych poza granicami kraju i poza granicami Unii Europejskiej. W związku z powyższym zakup w Chinach czy Stana Zjednoczonych Ameryki Północnej będzie podlegał tym przepisom. Jednak zakupy dokonane w kraju będącym członkiem Unii Europejskiej nie są traktowane jako import, ale jako zakup wewnątrzwspólnotowy. Zatem kupno towaru we Francji czy Niemczech podlega innym przepisom podatkowym. Co w związku z tym będzie z Norwegią czy Wielką Brytania po Brexicie? Są to kraje niebędące członkami Wspólnoty, ale blisko z nią współpracujące. Polska i Norwegia podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dzięki czemu między naszym kraje, a Norwegią działa strefa wolnego handlu. Dzięki temu wymiana gospodarcza odbywa się bez zbędnych obciążeń, a sprzedaż może być obciążona podatkiem 0%, jeśli zostaną spełnione określone warunki.