Obciążenia podatkowe firmy

Prowadząc działalność w jakimkolwiek kraju świata każdy przedsiębiorąca zobowiązany jest do płacenia podatków. Okazuje się jednak, że w przypadku wielu firm ich obciążenia podatkowe mogłyby być mniejsze, gdyby skuteczniej zarządzały one swoimi obciążeniami. Coraz częściej przedsiębiorcy zwracają się o pomoc w optymalizacji ich obciążeń fiskalnych do doradców podatkowych takich jak – http://bttp.pl. Wśród najczęściej płaconych przez przedsiębiorców podatków należy wymienić:

  • VAT – podatek od towarów i usług. Jest to tak zwany podatek od wartości dodanej, VAT odprowadzany jest na każdym etapie obrotu towarami i usługami. W Polsce został on wprowadzony w 1993 r., a znowelizowany w 2004 r. w celu dostosowania polskich przepisów do zasad panujących w Unii Europejskiej. Firmy, które płacą VAT mogą następnie odliczyć go w swoich księgach rachunkowych, musi się to jednak odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Mogą to zrobić jedynie płatnicy VAT – u, czyli przedsiębiorstwa zobligowane do wystawiania faktur VAT,

  • CIT – podatek od dochodów osób prawnych. O ile VAT jest podatkiem pośrednim, o tyle CIT to podatek bezpośredni, który muszą odprowadzać przedsiębiorstwa posiadające osobowość prawną od swoich dochodów. Podatek ten obowiązuje w Polsce od 1989 r., a normuje go ustawa wydana w 1992 r. Podatek ten odprowadzają osoby prawne od swoich dochodów, jednak mają one prawo do dokonania pewnych odliczeń od tego podatku, np. maksymalnie 10% z tytuły darowizn na rzecz NGO – sów. W Polsce podatek ten wynosi 19% dochodów, a w przypadku małych przedsiębiorstw, nie odnotowujących dużych zysków – 15%,

  • PCC – podatek od czynności cywilnoprawnych, przedsiębiorca zawierający umowy z osobami, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej, np. umowę sprzedaży, czy pożyczki, może być zobligowany do zapłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Stawka tego podatku jest uzależniona od rodzaju zawartej umowy.

To tylko przykłady najczęściej spotykanych obciążeń dotyczących przedsiębiorstw, w rzeczywistości firmy są zobowiązane do opłacenia jeszcze innych rodzajów podatków, co w dużej mierze zależy od sposobu i formy ich działalności.