Firma w Hiszpanii – jakie są korzyści prowadzenia działalności w tym kraju?

Polscy przedsiębiorcy coraz częściej myśląc o rozszerzeniu swojej działalności gospodarczej o inne kraje, stawiają na Hiszpanię. Firma w Hiszpanii najczęściej zlokalizowana jest w takich regionach, jak Madryt, Andaluzja, Katalonia, czy też Wenecja.

Przepisy prawa, regulujące prowadzenie firmy w Hiszpanii, w tym również procedury związane z rejestracją, są bardzo podobne do tych obowiązujących w Polsce. Z chwilą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, wielu przedsiębiorców, nie jest już zobowiązanych do składania wniosków o pozwolenie na przebywanie, czy też rozpoczęcie działalności firmy jednoosobowej w Hiszpanii. W związku z tym obywatele Polscy, którzy chcą nieco obniżyć swoje koszty firmy w Hiszpanii i w ramach tego rozpocząć tam swoją działalność gospodarczą, w chwili obecnej potrzebują jedynie uzyskać numer identyfikacyjny obcokrajowca. Dodatkowo Firma w Hiszpanii, gwarantuje, że koszty inwestycji z nią związane będą znacznie niże niż w przypadku innych krajów należących do Europy Zachodniej, np. Francji lub Niemiec.

Co jeszcze powoduje, że przedsiębiorcy tak ochoczo inwestują na rynku hiszpańskim? Jakie korzyści niesie za sobą prowadzenie firmy jednoosobowej w Hiszpanii? Czy warto założyć spółkę w Hiszpanii? Jakie są koszty firmy w Hiszpanii? Czy firma jednoosobowa w Hiszpanii powinna występować jako oddział, czy jako odrębny podmiot? Na jakie ulgi podatkowe mogą liczyć przedsiębiorcy w Hiszpanii? Te i wiele innych pytań z pewnością pojawia się i będzie się pojawiać w głowach osób, które zastanawiają się nad wyborem Hiszpanii, jako miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej.

Rodzaje firmy jednoosobowej w Hiszpanii

Możliwości prowadzenia firmy w Hiszpanii jest tak naprawdę bardzo dużo, a przy tym są one bardzo zbliżone do tych, które obowiązują w Polsce, stąd każdy przedsiębiorca znajdzie z pewnością właściwą dla swoich potrzeb i oczekiwań formę działalności. W Hiszpanii przedsiębiorcy najczęściej dokonują wyboru spośród następujących form organizacyjno-prawnych:

– jednoosobowa działalność gospodarcza (Autónomo),

– spółka jawna (Sociedad Colectiva),

– spółka komandytowa (Sociedad Comanditaria)

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sociedad Limitada – S.L.),

– oddział firmy (Sucursal),

– spółka akcyjna (Sociedad Anónima – S.A.),

– spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Nowa Firma” (Sociedad Limitada „Nueva Empresa – SLNE)

Przyjazny system podatkowy w Hiszpanii – niskie koszty firmy w Hiszpanii

Hiszpański ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie licznych rozwiązań, które dotyczą m.in. ulg podatkowych, czy też zdecydowanie niższych składek na ubezpieczenie społeczne, w celu zachęcenia przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej. Na duże wsparcie finansowe można liczyć nie tylko w momencie rozpoczynania działalności gospodarczej, ale i również w przypadku rozwoju, czy chociażby przeprowadzania modernizacji przedsiębiorstwa. Pomoc publiczna skierowana jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw.