Biznes B2B

Rozpoczynając prowadzenie własnego biznesu, jednym z pytań jakie należy sobie zadać jest pytanie o to kto ma być odbiorcą towarów lub usług oferowanych przez firmę. Najogólniej mówi się o dwóch rodzajach klientów: instytucjonalnych i indywidualnych. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo ważna, bowiem od niej zależy dalszy sposób prowadzenia działań marketingowych, opracowania strategii, logistyki, dystrybucji oraz pozyskiwania klientów. Niektóre firmy oferują swoje produkty i usługi obu typom klientów, inne specjalizują się wyłącznie w obsłudze przedsiębiorstw lub klientów indywidualnych.

Firmy, które zdecydują się przede wszystkim oferować swoje usługi klientom biznesowym określane są mianem biznesów typu B2B, co stanowi skrót od angielskiego wyrażenie business to business, czyli w tłumaczeniu na polski: biznes dla biznesu. Tym terminem określa się relacje pomiędzy przedsiębiorstwami.

Wybór jako grupy odbiorców firm, sprawia, że niektóre działania zmierzające do pozyskania klienta są inne, niż te prowadzone w przypadku firm zorientowanych na klientów indywidualnych.

Przykładem działań zmierzających do pozyskania klienta biznesowego jest między innymi udział w przetargach organizowanych przez firmy. Zwycięstwo w takim przetargu zapewnia kontrakty, bardzo często są to umowy podpisywane na kilka lat i na nie małe kwoty. Firmy, które decydują się brać udział w przetargach często zobowiązane są do wniesienia wadium lub przedstawienia gwarancji przetargowych (więcej na ten temat można przeczytać na stronie – gwarancjeprzetargowe.pl), co oznacza, że należy liczyć się z dodatkowymi zobowiązaniami.

Spotkanie biznesowe kobiet potrafią być bardziej ekscentryczne niż mężczyzn.

Innym sposobem rzadko występującym marketingu skierowanym do osób indywidualnych są spotkania i prezentacje biznesowe, na których osobą decyzyjnym w firmie przedstawiane są konkretne produkty i rozwiązania, które mogą okazać się dla takiej firmy przydatne. Takie osoby są najczęściej bardzo zajęte, więc umówienie spotkania nie jest sprawą łatwą, można by rzecz, że jest ono ukoronowaniem całego procesu starań.

Często zdarza się także, że firmy kierujące swoje usługi do innych firm nie mają zbyt wielu klientów, mają kilku, ale dużych kontrahentów w oparciu, o których funkcjonuje taka firma. Naturalnie nie jest to zasadą, bowiem zdarzają się także firmy typu B2B, które mają mnóstwo klientów, najczęściej jednak są to mniejsze kontrakty.

Prowadząc działania typu B2B należy także być przygotowanym na to, że firmy będą wymagała faktur VAT, więc przedsiębiorstwo, które chce robić biznesy z innymi przedsiębiorstwami musi mieć możliwość wystawienia faktury.